Added by on July 24, 2013

Ai sinh ra mà không yêu “60 Năm Cuộc Đời”, ai làm con mà không thuộc bài “Lòng Mẹ”. Đã biết yêu thì phải biết đến “Ảo Ảnh”, có chia ly thì mới hiểu thế nào là “Ngăn Cách”. Đã là người yêu của lính thì phải hát “Người Yêu Lý Tưởng”. Và đã là người yêu nhạc thì không thể không nhắc đến Y Vân, người nhạc sĩ tài hoa đã cống hiến “60 Năm Cuộc Đời” cho nghệ thuật. Asia DVD 72 — Dòng Nhạc Y Vân: 60 Năm Cuộc Đời là một DVD với những ca khúc tuyệt vời của Nhạc Sĩ Y Vân. Sẽ phát hành trong tháng 8!

Ngày phát hành: Tháng 8, 2013
Mọi chi tiết xin vào Website của Trung Tâm Asia:
http://trungtamasia.com
Facebook:
http://facebook.com/TheAsiaChannel
Blog:
http://theasiachannel.tv

Từ khóa:

  • asia 72 60 nam cuoc doi full video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*