Added by on April 26, 2013

Đây là một cuộc họp mặt của ba người khách yêu nghệ thuật và âm nhạc, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Ca Sĩ Nguyên Khang và Ca Sĩ Y Phương.
Hãy lắng nghe cuộc họp mặt và nói chuyện về DVD Hùng Ca Sử Việt của ba người khách mời này nhé!

Chương trình ca nhạc trực tiếp thâu hình đã được thực hiện do Trung Tâm Asia, Hùng Ca Sử Việt 2 nay đã phát hành.
DVD Hùng Ca Sử Việt sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Mọi chi tiết xin vào Website của Trung Tâm Asia:
http://trungtamasia.com
Facebook:
http://facebook.com/TheAsiaChannel

Từ khóa:

  • live show y phuong 2013
  • nhac thinh phong truc ho
  • nhac thinh phong nguyen khang
  • ajbull nhac truc ho
  • nhac thih phog y phuog
  • nhac thinh phong y phuong va nguyen khang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*